+31 (0)78 613 46 97 | info@vdmijle.nl

Disclaimer

Deze website is met zorg samengesteld en wordt permanent verder ontwikkeld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op deze site onvolledig of onjuist is. In geen geval is Natuursteenbedrijf van der Mijle B.V. aansprakelijk voor enige directe- of indirecte schade, als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze site beschikbare informatie of documenten.

Natuursteenbedrijf van der Mijle B.V. heeft getracht rechthebbenden eigenaren van de op deze site gepresenteerde informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s te achterhalen. Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan was het healss niet mogelijk om alle rechthebbende te contacteren. Meent u een rechthebbende eigenaar te zijn dan gelieve schriftelijk contact met ons op te nemen.

Natuursteenbedrijf van der Mijle B.V. is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Natuursteenbedrijf van der Mijle B.V. behoudt alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Natuursteenbedrijf van der Mijle B.V., de inhoud van deze site geheel of gedeeltelijk over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Alle publicaties, op enigerlei wijze verricht door Natuursteenbedrijf van der Mijle B.V., zijn tot stand gekomen naar aanleiding van én met inachtneming van Nederlands recht.